Mediator în penal, efecte mediere, încetare urmărire penală

mediator in penal
Probabil ca penitenciarul ar fi fost mai gol daca s-ar fi apelat la un mediator, in general vorbind...

Un mediator poate interveni si in penal în soluționarea în tot sau în parte a unui conflict. Atât pe latura penală cât și pe cea civilă. Vom observa însă că în materie penală, deși efectele sunt majore, ele diferă în funcție de faza procesului în care intervine medierea.

Trebuie însă să facem o selecție între infracțiuni, adică acelea la care un mediator poate determina ACHITAREA sau NUP, respectiv neînceperea urmăririi penale.

Infracțiuni la care un mediator in penal determină Achitarea sau NUP

Conform Noului Cod Penal și a Noului Cod de Procedură Penală, avem de-a face cu 30 de infracțiuni care se declanșează la plângerea prealabilă a părții vătămate. Un birou de mediator are influență majoră asupra acestora. Lor li se mai adaugă alte 7 infracțiuni prevăzute de legi speciale și despre care voi vorbi în alt text. Deci, infracțiunile unde se poate obține NUP sau Achitare sunt enumerate mai jos.

 • Art. 193. Lovirea sau alte violențe
 • Art. 196. Vătămarea corporală din culpă
 • Art. 199. Violența în familie
 • Art. 206. Amenințarea
 • Art. 208. Hărțuirea
 • Art. 218. Violul
 • Art. 219. Agresiunea sexuală
 • Art. 223. Harțuirea sexuală
 • Art. 224. Violarea de domiciliu
 • Art. 225. Violarea sediului profesional
 • Art. 226. Violarea vieții private
 • Art. 227. Divulgarea secretului profesional
 • Art. 231. Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă
 • Art. 238. Abuzul de încredere
 • Art. 239. Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor
 • Art. 240. Bancruta simplă
 • Art. 241. Bancruta frauduloasă
 • Art. 242. Gestiunea frauduloasă
 • Art. 243. Însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor
 • Art. 244. Înșelăciunea
 • Art. 245. Înșelăciunea privind asigurările
 • Art. 253. Distrugerea
 • Art. 256. Tulburarea de posesie
 • Art. 274. Răzbunarea pentru ajutorul dat justiției
 • Art. 284. Asistența și reprezentarea neloială
 • Art. 287. Nerespectarea hotărârilor judecătorești
 • Art. 302. Violarea secretului corespondenței
 • Art. 378. Abandonul de familie
 • Art. 379. Nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului
 • Art. 381. Împiedicarea exercitării libertății religioase

Medierea funcție de când se încheie un acord de mediere

Un birou de mediator va fi foarte bine pus în evidență în cazul infracțiunilor enumerate mai sus. Dacă urmărirea penală se pornește la cererea părții vătămate și/sau există posibilitatea de împăcare a părților atunci avem două situații. Efectele medierii sunt majore, dar distincte în funcție de momentul în care intervine acordul de mediere.

Acord de mediere în timpul urmăririi penale: NUP

Dacă se aplează la mediator in timpul urmăririi penal, deci înainte de proces, și se ajunge la soluționarea conflictului printr-o înțelegere, conform art. 69(1) din Legea 192/2006 fapta nu va atrage răspunderea penală a făptuitorului. Este limpede că procurorul va opri urmărirea penală. Părțile își vor putea prezenta instanței acordul de mediere pentru încuviintare. Logic, va rezulta neînceperea urmăririi penale, binecunoscutul NUP.

Acord de mediere în timpul procesului penal: Achitare

A doua situație care se poate întâmpla în cazul infracțiunilor enumerate mai sus este intervenția unui mediator pe parcursul procesului. În acest caz, instanța este obligată să ia act de condițiile din respectivul acord de mediere. Sentința este Achitarea.

Merită însă să facem o observație importantă vis-a-vis de poziția instanței față de acordul de mediere. Astfel, în timpul unui proces civil, medierea obligă instanța să decidă suspendarea procesului.

Spre deosebire, pe parcursul procesului penal, încercarea părților de a-și rezolva conflictul printr-un mediator nu obligă instanța să suspende procesul. Decizia ei în această privință este facultativă. Totuși, dacă decide suspendarea, aceasta nu va putea fi mai mare de trei luni. Hotărârea instanței de a suspenda sau nu procesul ține doar de elementele specifice fiecărui proces în parte.

Despre mediator și celelalte cauze in penal

Un mediator poate interveni însă și în spețe la care declanșarea nu se face doar la cererea părții vătămate. Deosebirea esențială este însă aceea că respectivul acord de mediere nu se va putea referi decât asupra unor chestiuni de latură civilă.

O impresie total greșită ar fi aceea că prin mediere se poate schimba încadrarea juridică a faptei. Am observat această idee pe parcursul medierilor mele. Este exclus, încadrarea juridică a faptei nu este deloc în competența unui mediator. Nicidecum să mai existe și posibilitatea de a fi pusă în discuție. Nu, încadrarea juridică nu are niciun fel de interferență cu rolul unui mediator.

Circumstanțe atenunate; reducerea, suspendarea pedepsei

Încheierea unui acord cu partea vătămată pentru infracțiunile care nu se declanșează la plângerea acesteia, are însă un alt efect important. Un astfel de acord de mediere se poate însă transforma într-o circumstanță atenuantă. În funcție de datele concrete ale procesului, instanța ar putea decide suspendarea sau chiar renunțarea la aplicarea pedepsei. Evident, în funcție de anumite condiții cumulative și sub o anumită supraveghere.

Asupra aspectelor de mai sus voi reveni însă. Să închei însă prin a spune că nimeni nu poate obliga partea vătămată să accepte un acord de mediere. Dintr-un anumit punct de vedere o putem numi pe aceasta ca fiind cea care conduce de fap un proces penal. Un mediator nu va putea niciodată trece peste voința acesteia. Este o prostie să crezi că trimițându-i o invitație la mediere sau dându-i un telefon o poți face să accepte un acord cu făptuitorul. Este ilegal și imoral.

Un mediator nu este un protector al violatorilor, cum am observat că se încearcă insinuarea în diferite medii de presă.

» Un articol scris de un alt mediator: Împăcarea penală și acordul de mediere penală

» Aria de competenta a unui mediator

Despre Bitea Matei 36 Articles
Un birou de mediator cu preturi accesibile. Mediere in civil si penal pentru Timisoara și oriunde in Romania.