Cei 7 pași pentru înțelegere la un birou de mediator

intelegere la mediator
Cei 7 pasi pentru o intelegere la un mediator

La un birou de mediator se obține o înțelegere care vă scutește de procese interminabile și face economii la bugetul dvs. Un acord de mediere vă scapă de probleme penale sau veți obține o înțelegere. După caz, în funcție de speță, ceea ce veți obține într-un birou de mediator are valoarea pe care o doriți dvs. Dar cum ajungeți la înțelegere și care sunt pașii de urmat. Mai jos aveți o sinteză a etapelor de urmat până la un acord de mediere.

1 Identificarea nevoii de mediator

Deși în teorie să mergi la mediator înseamnă o probabilitate mare de a stabili o înțelegere, în realitate lucrurile nu stau chiar așa. Medierea nu rezolvă probleme în primul rând pentru că oamenii nu apelează la ea. De ce? Pentru că nu știu despre ce poate face un mediator sau nu cred în această soluție. Acestea ar fi, cred eu, principalele motive.

Medierea se poate aplica atât în civil cât și în penal. Mai jos aveți doar câteva situații, frecvent întâlnite în practica mea.

  • acord de mediere privind efectele unui divorț, respectiv plan parental, partaj, pensie alimentară și altele;
  • eșalonarea plății unor datorii;
  • împăcarea dintre părți sub aspect civil, compensații financiare, obligații de a face…
  • împăcarea sub aspect penal, efectul fiind retragerea plângerii la infracțiunile care se pretează la aceasta.

Un mediator poate rezolva mult mai multe situații conflictuale, dar primul pas este acesta: conștientizarea ideii de posibilitate, de alternativă la un proces în instanță. Că există șanse mari să obții mai mult decât în instanță, mai repede, mai ieftin și mai comod. Să realizezi o înțelegere la mediator este apanajul oamenilor practici!

Vezi infracțiunile pentru care acordul obținut la un mediator poate determina NUP sau achitare

2 Invitația la mediere. Declanșarea procedurii

Dacă cel puțin una din părți crede că un birou de mediator este o idee bună, atunci trebuie declanșată procedura. Aceasta se face în general prin expedierea unei invitații către cealaltă parte. Partea care inițiază medierea se adresează mediatorului, iar acesta trimite celeilalte o invitație scrisă. Pentru aceasta este nevoie de a furniza datele de contact.

Trebuie să insist asupra acestui lucru, pentru că legea spune clar că invitația la mediere se consideră realizată dacă există o dovadă de primire a textului. Or, confirmarea de expediere a invitației se realizează prin recipisa primită de la oficiul de curierat., oricare ar fi acesta.

Practica demonstrează însă că în realitate, de cele mai multe ori, părțile aproape că au o înțelegere deja atunci când vin împreună la mediator. Chiar dacă una dintre ele este cea care deschide procedura, de regulă o face cu acordul celeilalte.

3 Pregătirea actelor de către mediator

Pentru a economisi bani și timp este bine să trimiteți actele scanate prin e-mail sau Whatsapp. Un mediator prevăzător cu bugetul clientului va solicita pregătirea actelor înaintea medierii propriu-zise. Aceasta deoarece timpul are un rol important, întotdeauna și în orice situație. În general onorariul se face în funcție de timpul consumat inclusiv la un birou de mediator, indiferent că este vorba de o înțelegere mai simplă sau mai complexă.

Credeți că este benefic pentru cineva ca atunci când ați ajuns la mediator să pierdeți vremea cu verificarea actelor? Cu redactarea actelor, inserarea adresei, al anului de naștere, număr și serie de buletin, seria certificatului de căsătorie șamd!? Sau să vă concentrați pe aspectele de mediere efectivă?

Eu cer întotdeauna părților care apelează la serviciile mele să scaneze actele și să le trimită pe e-mail. O soluție la fel de bună este fotografierea acestora cu telefonul mobil și trimiterea pe Wathsapp la tel 0727.859.777.

4 O înțelegere la mediator este o tranzacție judiciară

Procedura de mediere este în fapt o tranzacție, așa se numește în termeni juridici. În fapt, tranzacția judiciară este o procedură de conciliere. Este un act de dispoziție, se caracterizează a fi un act care cuprinde concesii, renunțări. Totul se derulează sub îndrumarea și supravegherea unui mediator autorizat.

Medierea are un scop bine definit, respectiv acela de a se evita un proces în instanță. Sau dacă avem deja un proces pe rol, atunci serviciile unui mediator sunt ideale pentru a pune capăt acestuia. De fapt, din art 62 din legea medierii se poate observa că medierea poate avea loc inclusiv în cazul unui proces aflat deja pe rol. În această situație, procesul va fi suspendat până ce instanței îi va fi prezentată respectiva înțelegere realizată la un mediator. Sau până la finalizarea încercării de mediere.

Judecata va fi suspendată până la obținerea (sau nu) a unui acord de la mediator. Sau, în cazul eșuării, se va prezenta procesul verbal. De notat că pe parcursul suspendării procesului va fi stopată și curgerea prescripției. Suspendarea nu va putea fi mai lungă de trei luni.

În cazul în care este vorba de o speță penală, tranzacția de la mediator (acordul de mediere) va fi folosit pentru retragerea plângerii penale. Sau pentru stingerea acțiunii în latura civilă a procesului.

Procedura la mediator – prezentare pe scurt

mediator online
O înțelegere la mediator va fi întotdeauna o soluție mai bună decât un proces în instanță. Se poate obține inclusiv un acord de mediere online

5 Medierea online și rezolvarea alternativă a disputelor

Ei bine, să rezolvi o dispută, un conflict, o situație neplăcută fără nici măcar a intra într-o sală de judecătorie, fără a merge să te vezi cu un avocat, fără a intra într-un birou de mediator… asta da soluție alternativă!

Un mediator poate deci rezolva o dispută juridică fără măcar să se întâlnească cu „beligeranții” la sediul lui, le poate mijloci o înțelegere. Înțelegeți deci caracterul inovator al acestei metode de rezolvare a disputelor. Și, mai ales, despre publicul căreia îi este destinată, despre genul de justițiabili cărora le este destinată medierea. A acelora care doresc cu adevărat o rezolvare, o înțelegere.

Trebuie însă să fim realiști. Așa cum nu există asigurare de viață pe care o plătești cu prețul unei cafele pe zi, nu există nici rezolvare online 100%. (Nu acum!) Însă online se rezolvă cel mai dificil aspect: înțelegerea. Apoi, în funcție de speță și de educația părților putem avea și o rezolvare integral online a disputei.

Opinia mea însă este însă (încă) destul de rezervată. Și aceasta nu pentru că nu funcționează, nu pentru că nu este posibilă și nu pentru că nu se face. Ci pur și simplu pentru că se face puțin. Pentru că în România nu există încă o cultură solidă de rezolvare a disputelor prin medierea clasică, aceea cu existența unui birou de mediator. Darmite apelarea la un mediator unde să se ajungă la o înțelegere în regim online! Este adevărat, nici sistemul legislativ românesc nu favorizează medierea în ansamblul ei. Vezi Medierea în țările UE un material care nu a mai fost actualizat de 10 ani!

» Mediator online. Eficient, comod și legal

6 Actele eliberate de un mediator

În principiu ar fi vorba de trei tipuri de acte pe care le poate elibera un mediator.

  • certificat de informare;
  • acord de mediere;
  • proces verbal.

Opinia mea este că primul, certificatul de informare nu este relevant. În practică nu are nicio importanță, cel puțin în momentul de față. Iar aceasta pentru că medierea nu este obligatorie, ca atare nu-și mai bate nimeni capul cu el. Eventual dacă recomandă instanța părților să încerce soluționarea litigiului prin mediere, dar eu n-am întâlnit astfel de situații. Și nici nu am auzit. Dacă doriți puteți afla din Legea 192, legea medierii. Dar să nu trec de tot peste el, certificatul de informare atestă că una dintre părți sau ambele au luat la cunoștință despre avantajele medierii. Atât.

Acordul de mediere și procesul verbal 

Acordul de mediere este actul esențial, el conține o înțelegere, este actul de bază rezultat la un birou de mediator sau cum doriți să-i spuneți. Este, zic eu, rațiunea de a fi a unui cabinet de mediere. În el sunt trecute detaliile și condițiile care reprezintă înțelegerea dintre părți. Conține date, modul de implementare, termene, tot ce s-a negociat și s-a stabilit.

Procesul verbal este un fel de rezumat în două-trei propoziții. Acesta se eliberează în două mari situații, conform Legii Medierii:

  • Când partea chemată (invitată) la mediere refuză în scris să participe sau nu se prezintă. În acest caz procesul verbal constată acest lucru și se întocmește în două exemplare originale. Unul rămâne la mediator celălalt se dă părții care a demarat procedura.
  • Când părțile participante nu au ajuns la niciun rezultat, deci medierea a eșuat. Sau una dintre acestea a denunțat contractul de mediere și s-a retras.

Există totuși o situație în care, deși nu este necesar conform legii, eu eliberez totuși un proces verbal. Este vorba de cea când se ajunge la o soluție și se poate emite un acord de mediere. Altfel spus, indiferent că medierea reușește sau nu, din biroul meu de mediator se pleacă cu un proces verbal. Am învățat asta de la Zeno Șuștac, expert în mediere, cel de la care am învățat și eu.

Zeno, care este și avocat, spunea: „Morții se acoperă cu pământ, iar viii cu hârtii! Faceți proces verbal pentru orice situație, nu se știe când și cum este nevoie de un act doveditor. Nu vă va condamna nimeni dacă-l faceți, chestie de două minute…”

Și câtă dreptate a avut! Voi constata ulterior că pentru unii, o înțelegere nu contează deloc, indiferent dacă este realizată la un mediator sau avocat sau e doar o promisiune verbală!

7 Valoarea juridică a unui acord de mediere

Bun, ce valoare juridică are un act pe care-l primiți de la mediator? Să o luăm pe rând. Dacă este vorba de un proces verbal încheiat la refuzul sau neprezentarea uneia dintre părți, el poate fi atașat la dosar și reprezintă dovada că s-a încercat procedura de mediere.

Despre acordul de mediere trebuie spuse mai multe. În primul rând, trebuie să știți că un acord de mediere nu expiră, cum s-a exprimat cineva mai demult… El nu poate fi anulat decât de instanță sau prin voința părților, care decid să-l modifice sau chiar să-l elimine.

În general un acord de mediere (acea înțelegere pe care o faceți în fața unui mediator) are valoarea unui înscris sub semnătură privată. Poate fi asemănat cu un contract. Este o tranzacție juridică. Și acum vine întrebarea: Dar ce se întâmplă dacă una dintre părți refuză să-și onoreze obligațiile stipulate în acord, dacă acea înțelegere semnată la mediator este încălcată? O întrebare frecventă dar care are un răspuns destul de simplu.

Un acord de mediere poate fi înaintat instanței cu solicitarea de a-l transforma în titlul executoriu. Dar, mai simplu, mai repede și mai eficient este ca acesta să fie transformat în titlu executoriu chiar atunci când se face medierea. E destul de simplu, acordul poate fi verificat de un avocat sau notar agreat de ambele părți și se transformă în titlu executoriu care nu mai poate fi pus sub nicio îndoială.

» Puterea juridică a unui acord de mediere

Considerații finale despre rolul unui mediator în societate

După cum ați înțeles, medierea și biroul de mediator, puterea de a semna și respecta o înțelegere amiabilă sunt printre cele mai elegante mijloace care conduc la soluționarea unui litigiu. Serviciile realizate la biroul unui mediator nu sunt altceva decât o metodă alternativă de soluționare a conflictelor.

Marea problemă a medierii în România este însă lipsa de educație juridică a justițiabililor. Însă, eu cel puțin, am convingerea că totul nu este decât o chestiune de timp. Oamenii vor afla, unul de la celălalt, că este mai eficient și mai elegant, mai repede și mai discret să rezolvi o situație imposibilă prin buna înțelegere.

Iar pentru acest lucru, pentru rezolvarea alternativă a disputelor, oamenilor le vor sta întotdeauna la dispoziție birourile de mediatori. În Timișoara inclusiv al meu.» Orice alte informații despre profesia de mediator, despre legislația aferentă ar trebui să le găsiți pe site-ul Consiliului de Mediere din România

Despre Bitea Matei 36 Articles
Un birou de mediator cu preturi accesibile. Mediere in civil si penal pentru Timisoara și oriunde in Romania.