Competenţa unui mediator

mediator-timisoara
ariile de competenta ale unui mediator

Practic, aria de competenţă a unui mediator este foarte vastă, prin mediere pot fi soluţionate marea majoritate a litigiilor.

Apelând la serviciile unui mediator veţi constata că orice conflict se poate încheia mai puţin stresant, mai rapid şi mai ieftin.

În continuare aveţi o enumerare a principalelor tipuri de materii de drept unde medierea poate interveni cu succes.

Dreptul familiei

În această ramură de drept puteţi apela la un mediator în probleme legate de:

 • – continuarea casatoriei;
 • – partajul de bunuri comune;
 • – exercitiul drepturilor parintesti;
 • – stabilirea domiciliului copiilor;
 • – contributia parintilor la întretinerea copiilor;
 • – orice alte neîntelegeri care apar în raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

Drept civil

Practic se pot încheia acorduri de mediere într-o mare varietate de dispute, precum

 • – litigiile privind posesia, granituirea, stramutarea de hotare, precum si în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;
 • – revendicari, evacuari, pretentii si în general orice raport de vecinatate;
 • – conflictele legate de tranzactiile imobiliare.

Drept comercial, bancar, contractual

 • cauze care au ca obiect chestiuni de neexecutarea contractelor, interpretarea si/sau derularea ori chiar încetarea acestora;
 • mediere privind somatiile de plata si plata/esalonarea ratelor de catre debitorii rau-platnici;
 • în general orice clauza contractuala sau chiar contractul în sine cu conditia ca acesta sa nu priveasca o cauza în care s-a pronuntat o hotarâre executorie de deschidere a procedurii de insolventa sau referitoare la actiuni ale Oficiului Registrului Comertului.

Dreptul muncii, litigii de muncă

 • încheierea, executarea si încetrarea contractelor de munca, de la cel individual si până la cel colectiv;
 • neacordarea de sporuri salariale, neplata unor drepturi, obtinerea de facilitati sau avantaje;
 • înlaturarea unor abuzuri sau stari conflictuale;
 • participarea la discutiile premergatoare încercarii de a elimina declansarea conflictelor de munca, respectiv proteste/greve;
 • orice gen de conflict care poate aparea între angajator si angajat.

Răspunderea profesională şi malpraxis

Apelarea la un birou de mediator se poate face în astfel de cazuri în măsura în care speţa nu ar putea fi subiectul unor proceduri prevăzute de legi speciale.

Dreptul şi protecţia consumatorului

Este un domeniu care începe să devină din ce în ce mai potrivit de a fi rezolvat printr-un birou de mediator:

 • când consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos;
 • nerespectarea clauzelor contractuale ori garantiilor acordate;
 • existenta unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori si operatorii economici;
 • încalcarea de drepturi prevazute în legislatia nationala sau a Uniunii Europene în domeniul protectiei consumatorilor;

Materie penala

Remarcabil este că încă se ştie destul de puţin în legătură cu posibilitatea medierii în cauze penale. Medierea şi serviciile unui mediator pot interveni în cauze precum cele descrise mai jos:

 • în cazul infractiunilor pentru care retragerea plângerii prealabile sau împacarea partilor înlatura raspunderea penala, dupa formularea plângerii, daca faptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, iar victima îsi exprima consimtamântul de a participa la sedinta de informare împreuna cu faptuitorul;
 • daca victima refuza sa participe împreuna cu faptuitorul, sedinta de informare se desfasoara separat, iar medierea se poate realiza prin avocati sau reprezentanti.