Prima pagina    Blog    Contact

Taxa de timbru si restituirea ei dupa mediere

Taxa de timbru se restituie in conditii diferentiate fata de momentul in care intervine medierea


Daca discutam de taxe de timbru si de restiturea lor în relatie cu medierea, atunci este cazul sa spunem ca acestea se restituie daca un litigiu care se afla în instanta a fost solutionat pe calea medierii.

Altfel spus, pentru orice litigiu care se afla pe rolul instantelor de judecata si pentru care partile au hotarât sa-l rezolve pe calea medierii, instanta este obligata ca alaturi de hotarârea care consfinteste întelegerea intervenita, sa emita si o hotarâre prin care se restituie taxele de timbru.

Atentie, instanta va emite hotarârea de restituire a taxei doar la cererea partii interesate, nu o va face în niciun caz din oficiu. Deci, trebuie sa cereti expres acest lucru!

Cu toate acestea, daca a intervenit medierea pe parcursul unui proces si ca atare se solicita restituirea taxelor, exista câteva exceptii pentru care instanta nu va returna nimic. Acestea sunt spetele în care este vorba despre un transfer de drept de proprietate, constituirea unui drept real asupra unui imobil, partaje sau cauze succesorale în care nu s-a eliberat certificatul de mostenitor.

Observatie importanta: Daca recurgeti la rezolvarea litigiului prin mediator, înainte de ajungerea lui în instanta, în momentul în care veti supune acordul de mediere încuviintarii, daca este vorba de un imobil, veti plati o taxa cu 50% mai mica. Însa daca medierea va interveni pe parcursul judecatii nu veti primi înapoi nimic din aceasta. Deci, apelând la mediator, veti face economie de jumatate din taxa de timbru, ceea ce în cazul imobilelor este o suma deja semnificativa!

Relevante pentru subiectul de fata sunt urmatoarele articloe de lege:

Legea 192/2006 (legea medierii):
Art. 63
(1) În cazul în care litigiul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarâre, dispozitiile art. 438 - 440 din Codul de procedura civila fiind aplicabile în mod corespunzator.
(2) Odata cu pronuntarea hotarârii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, platita pentru învestirea acesteia, cu exceptia cazurilor în care conflictul solutionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate si/sau constituirea altui drept real asupra unui bun imobil.
(2.1) Instanta de judecata nu va dispune restituirea taxei judiciare de timbru platite pentru învestirea acesteia, în cazul în care conflictul solutionat este legat de o cauza succesorala pentru care nu s-a eliberat certificatul de mostenitor.
(3) Hotarârea de expedient pronuntata conform prevederilor prezentei legi constituie titlu executoriu.

OUG 80/2013 privind taxele de timbru:
Art. 11
(1) Alte categorii de cereri se taxeaza dupa cum urmeaza:
a) cereri prin care partile solicita instantei pronuntarea unei hotarâri care sa consfinteasca întelegerea partilor, inclusiv când este rezultata din acordul de mediere - 20 lei; în cazurile în care întelegerea sau acordul de mediere priveste transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia ori mai multor bunuri imobile, la aceasta suma se adauga 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru actiunea în revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat. În cazul în care întelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul, la taxa fixa se adauga 50% din valoarea taxei calculate potrivit art. 5;
b) cereri în legatura cu masurile asiguratorii - 100 lei; când cererile au ca obiect instituirea de masuri asiguratorii asupra navelor si aeronavelor se taxeaza cu 1.000 lei;
c) contestatia privind tergiversarea procesului si plângerea împotriva încheierii de solutionare a contestatiei - 20 lei.


De retinut