Prima pagina    Blog    Contact

Medierea in comercial
Mediatorul în litigiile comerciale – avantaje si economii financiare


mediator in comercialOrice relatie dintre doi (sau mai multi) parteneri comerciali poate intra în impas. Rezolvarea acesteia si ca atare derularea pe mai departe a legaturilor contractuale se poate face pe cale judiciara, prin arbitraj comercial sau prin încheirea unui acord de mediere. Modalitatea de recurgere la mediator reprezinta, fara îndoiala, o noutate a ultimilor ani. Desigur ca un acord de mediere nu trebuie sa duca în mod absolut la o continuare a relatiei, ci poate însemna un sfârsit amiabil al acesteia, în fapt o rezolutiune sau reziliere de contract.

Acordul de mediere încheiat în domeniul comercial are avantaje incontestabile fata de orice alta procedura de solutionare a litigiiilor comerciale. Daca apelati la serviciile unui mediator veti beneficia de avantaje si economii finaciare dupa cum urmeaza:
solutie negociata si care corespunde vointei partilor;
posibilitatea de încheierea a acordului atât înaintea declansarii procedurilor de judecata în instanta cât si în timpul desfasurarii acesteia, iar pe timpul cât se desfasoara medierea exista avantajul întreruperii termenelor de prescriptie;
eliminarea procedurilor contencioase care presupun termene de citare cu riscurile si dezavantajele aferente;
- celeritate, respectiv discutii si negocieri în functie de timpul disponibil si planificat;
- eliminarea taxelor de timbru pentru litigii care nu privesc transferurile unor drepturi reale, sau înapoirea lor de catre instanta daca acordul a survenit în timpul judecatii;
reducerea la jumatate a taxelor de timbru datorate statului în cazul transferurilor de proprietate, dar numai în cazul în care acordul de mediere a survenit înaintea declansarilor procedurilor judiciare, altfel spus daca ati apucat sa platiti taxele de timbru aferente judecatii unui litigiu ce priveste un imobil statul nu va mai restitui nimic!
acordul de mediere se poate supune notarului pentru autentificare sau instantei pentru încuviintare, aceasta emitând o hotarâre de expedient ce nu mai poate fi atacata decât cu apel si doar pentru motive de procedura, art. 438-441 Noul Cod de Procedura Civila;
- onorarii semnificativ mai reduse decât cele avocatiale, excluderea cheltuielilor cu expertize, rapoarte, martori, etc.

Un acord de mediere este, asadar, util tuturor celor care doresc sa-si lamureasca relatiile comerciale aflate într-o stare conflictuala, indiferent ca este vorba de executarea sau rediscutarea unor clauze contractuale sau esalonarea unor datorii...

Codul de Procedura Civila – extras
Conditiile in care se poate lua act de tranzactie Art. 438
(1) Partile se pot infatisa oricand in cursul judecatii, chiar fara sa fi fost citate, pentru a cere sa se dea o hotarare care sa consfinteasca tranzactia lor.
(2) Daca partile se infatiseaza la ziua stabilita pentru judecata, cererea pentru darea hotararii va putea fi primita chiar de un singur judecator.
(3) Daca partile se infatiseaza intr-o alta zi, instanta va da hotararea in camera de consiliu.
Forma tranzactiei Art. 439
Tranzactia va fi incheiata in forma scrisa si va alcatui dispozitivul hotararii.
Calea de atac Art. 440
Hotararea care consfinteste tranzactia intervenita intre parti poate fi atacata, pentru motive procedurale, numai cu recurs la instanta ierarhic superioara.
Domeniu de aplicare Art. 441
Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica in mod corespunzator si in cazul in care invoiala partilor este urmarea procedurii de mediere.


De retinut