Prima pagina    Blog    Contact

Obligativitatea sedintei de informare la mediator

De la 1 august 2013 informarea privind procedura de mediere e obligatorie


mediator Timisoara

Incepând cu data de 31 august 2013 instantele nu vor mai putea fi sesizate daca nu se face dovada ca s-a desfasurat sedinta de informare privind medierea. Atentie, este vorba despre sedinta de informare despre avantajele medierii, nicidecum de o obligativitate de a recurge la mediere în locul unui proces în instanta. Cu alte cuvinte, trebuie sa te informezi ca exista si ce avantaje ofera medierea, apoi decizi daca alegi medierea sau clasica actiune in instanta.

Medierea (sedinta de informare) este obligatorie in litigiile care au ca obiect:
- protectia consumatorilor, când consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori si operatorii economici ori a încalcarii altor drepturi prevazute în legislatia nationala sau a Uniunii Europene în domeniul protectiei consumatorilor;
- în dreptul familiei: continuarea casatoriei; partajul de bunuri comune; exercitiul drepturilor parintesti; stabilirea domiciliului copiilor; contributia parintilor la întretinerea copiilor; orice alte neîntelegeri care apar în raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii în domeniul litigiilor privind posesia, granituirea, stramutarea de hotare, precum si în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;
- în domeniul raspunderii profesionale în care poate fi angajata raspunderea profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, în masura în care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura;
- în litigii de munca izvorâte din încheierea, executarea si încetarea contractelor individuale de munca;
- în litigii civile a caror valoare este sub 50.000 lei, cu exceptia litigiilor în care s-a pronuntat o hotarâre executorie de deschidere a procedurii de insolventa, a actiunilor referitoare la registrul comertului si a cazurilor în care partile aleg sa recurga la procedura prevazuta la art. 1.013 – 1.024 (ordonanta de plata) sau la cea prevazuta la art. 1.025 – 1.032 (cererile de valoare redusa) din Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


De retinut