Prima pagina    Blog    Contact

Medierea si mediatorul in procesul civil
Suspendarea, medierea si stingerea litigiului


O caracteristica importanta a procedurii medierii este aceea ca apelarea la acest mijoc de stingere a litigiului se poate face chiar daca el se afla pe masa instantei.

Cu alte cuvinte, în orice faza a procesului v-ati afla, puteti cere judecatorului suspendarea procesului pentru mediere, evident pentru a putea negocia asupra unor aspecte de care puteti dispune conform legii. Dealtfel aceasta este chiar obligatia magistratului, aceea ca pe parcursul procesului, daca observa disponibilitatea partilor pentru întelegere, sa le îndrume spre un birou de mediator. Iar aceasta dincolo de neadmisibilitatea cauzei daca nu s-a urmat sedinta de informare despre mediere.

Ma gândesc ca e inutila precizarea ca, în acest stadiu al litigiului, ambele parti trebuie sa fie de acord cu recurgerea la serviciile unui mediator.

Judecatorul va suspenda asadar judecarea cauzei pentru a da ragaz partilor sa se consulte cu un mediator autorizat. Pe tot parcursul suspendarii cursul perimarii procesului este întrerupt.

Observatie: Suspendarea nu poate dura mai mult de trei luni de la data semnarii contractului de mediere, aceasta evident din dorinta legiuitorului de a înabusi posibile cauze ale tergiversarii procesului.

Baza legala a suspendarii o vom regasi în art. 61-63 din Legea 192/2006.

Observatie: Medierea se poate aplica asupra întregului litigiu, sau poate privi doar o parte a acestuia.

Reluarea procesului, în cazul în care medierea nu a reusit sau aceasta a privit doar o parte a cauzei se va face priuntr-o simpla cerere scutita de taxa de timbru.

În cazul în care a fost realizat acordul de mediere, acesta va fi prezentat instatei pentru încuviintare, iar instanta va tine cont de acesta ca fiind o întelegere între parti, fiind aplicabile prevederile art.438-440 din Codul de Procedura Civila.

Hotarârea pronuntata va avea caracter de expedient si va putea fi atacata doar cu recurs. La cererea partii interesate, odata cu hotarârea de încuviintare instanta va dispune restituirea taxei judiciare de timbru platite pentru investirea acesteia.

Observatie: Taxa de timbru nu se restituie din oficiu, ci doar la cerere!

Observatie: Taxa de timbru nu se va restitui daca litigiul a vizat transferul dreptului de proprietate si/sau constituirea unui drept real asupra unui bun imobil.

Observatie: Daca în cazul transferului dreptului de proprietate medierea s-ar fi derulat de la început, fara a mai trece prin instanta, taxele judiciare pentru încuviintarea acordului de mediere ar fi fost reduse la jumatate!


De retinut