Prima pagina    Blog    Contact

Economie de importante resurse financiare prin mediere

Economiile de bani de dupa mediere


Taxele de timbru despre care se face vorbire mai jos se refera doar la acele taxe pe care le achitati la judecatorie sau tribunal. Taxa de timbru nu are nicio legatura cu medierea propriu-zisa, la mediator nu trebuie achitat niciun fel de taxa de timbru, dupa cum se va vedea în continuare.

Taxele de timbru sunt tratate într-un mod preferential raportat la mediere, intentia legiuitorului fiind aceea de a încuraja cetateanul sa recurga la mediator. Astfel, ca sa obtineti încuviintarea acordului de mediere de la instanta va trebui sa achitati o taxa de timbru de doar 20 de lei, conform Art. 11 din OUG 80/2013.

ART. 11 (1) Alte categorii de cereri se taxeaza dupa cum urmeaza:
a) cereri prin care partile solicita instantei pronuntarea unei hotarâri care sa consfinteasca întelegerea partilor, inclusiv când este rezultata din acordul de mediere - 20 lei; în cazurile în care întelegerea sau acordul de mediere priveste transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia ori mai multor bunuri imobile, la aceasta suma se adauga 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru actiunea în revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat. În cazul în care întelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul, la taxa fixa se adauga 50% din valoarea taxei calculate potrivit art. 5;
b) cereri în legatura cu masurile asiguratorii - 100 lei; când cererile au ca obiect instituirea de masuri asiguratorii asupra navelor si aeronavelor se taxeaza cu 1.000 lei;
c) contestatia privind tergiversarea procesului si plângerea împotriva încheierii de solutionare a contestatiei - 20 lei.

În cazul în care acordul de mediere se refera la transferul unui drept de proprietate sau alt drept real asupra unuia sau mai multor bunuri imobile atunci la taxa de 20 de lei va fi adaugat o taxa de 50% din valoarea taxei care s-ar fi platit în cazul în care litigiul s-ar fi rezolvat pe cale judecatoreasca.

Exemplu: Daca pentru a solutiona un litigiu asupra unei case în instanta ar trebui sa achitati o taxa de timbru la judecatorie de echivalent a 2000 de euro, dupa ce ati rezolvat aceasta problema la mediator, statul va solicita o taxa de timbru de 50% din ea, respectiv echivalentul a 1000 euro plus 20 de lei. Cu alte cuvinte, apelând la serviciile mediatorului veti economisi jumatate din taxa de timbru, adica echivalentul a 1000 de euro. Semnificativ nu?

Situatia este identica si în cazul încuviintarii unui acord de mediere ce priveste partajul judiciar. Taxele de timbru în cazul partajului judiciar se calculeaza conform Art. 5 al OUG 80/2013 care are urmatorul continut:

ART. 5
(1) Cererile în materia partajului judiciar se taxeaza astfel:
a) stabilirea bunurilor supuse împartelii - 3% din valoarea acestora;
b) stabilirea calitatii de coproprietar si stabilirea cotei-parti ce se cuvine fiecarui coproprietar - 50 lei pentru fiecare coproprietar;
c) creante pe care coproprietarii le au unii fata de altii, nascute din starea de proprietate comuna - 3% din valoarea creantelor a caror recunoastere se solicita;
d) cererea de raport - 3% din valoarea bunurilor a caror raportare se solicita;
e) cererea de reductiune a liberalitatilor excesive - 3% din valoarea partii de rezerva supusa reîntregirii prin reductiunea liberalitatilor;
f) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia - 3% din valoarea masei partajabile.
(2) Daca cererile în materia partajului judiciar prevazute de alin. (1) se formuleaza în cadrul aceleiasi actiuni, aceasta se taxeaza cu o singura taxa de 5% din valoarea masei partajabile.

Exemplu: Un partaj judiciar vizeaza bunuri în valoare totala de 100.000 euro, pentru care ar trebui platita o taxa de timbru de 3.000 euro (adica 3% din valoarea bunurilor), conform Art. 5 din OUG 80/2013. Daca partajul se rezolva printr-un acord de mediere, atunci consfintirea acordului de catre instanta se va face la o taxa de 50% din valoarea normala. Deci, va fi platita o suma de 1,5% si rezulta o economie de 1.500 de euro. Despre cei 20 de lei nu mai este cazul sa vorbim, contributia lor este nesemnificativa comparativ cu taxa ceruta de stat.

Cele expuse mai sus au dovedit ca apelarea la mediator determina costuri mult mai reduse în comparatie cu rezolvarea litigiilor pe calea clasica a instantelor. Prin perceperea unor taxe preferentiale se încurajeaza astfel recurgerea cetateanului la procedura de mediere.


De retinut