Prima pagina    Blog    Contact

Ce platesti la mediator. Despre contract

Cine si cum plateste serviciile oferite de un birou de mediator. Onorariul cuvenit


Conform Legii 192/2006 sedinta de informare privind medierea este gratuita. Ce înseamna asta? Adica, prezentarea partilor la biroul unui mediator pentru a fi informate despre avantajele privind medierea nu costa nimic. Sedinta de informare este etapa absolut obligatorie înaintea deschiderii unui proces, iar daca partile nu doresc sa se înteleaga la mediator ele sunt libere sa aleaga procedura clasica în instanta.

Trebuie stiut ca serviciile oferite de un mediator nu sunt gratuite, totusi costurile sunt incomparabil mai reduse decât o judecata în instanta.

La mediator se va prezenta partea reclamanta. Aceasta va suporta cheltuielile privind invitarea celeilalte parti, respectiv costurile legate de redactare, transmiterea prin posta a citatiei si orice altceva ar mai putea interveni în procedura de citare la biroul de mediator. Cât poate sa coste trimiterea unei scrisori cu confirmare de primire?

În ceea ce priveste medierea propriu-zisa, onorariul pretins de mediator difera de la birou la birou. Este o profesie liberala si fiecare mediator îsi stabileste propriile tarife. Onorariul este stabilit în contract si poate fi achitat de o singura parte sau de ambele, în functie de cum stabilesc acestea. Onorariul poate fi stabilit în functie de numar de sedinte, pe ore, pentru toata medierea sau orice alta varianta. Legea prevede ca onorariul este suportat în mod egal de catre ambele parti, daca nu se convine altfel.

Textul de lege care vorbeste despre onorariul cuvenit unui mediator se regaseste în Legea 192/2006 si este redat mai jos:

Art. 45 - Contractul de mediere trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea anularii, urmatoarele clauze:
a) identitatea partilor aflate în conflict sau, dupa caz, a reprezentantilor lor;
b) mentionarea tipului sau a obiectului conflictului;
c) declaratia partilor ca au fost informate de catre mediator cu privire la mediere, efectele acesteia si regulile aplicabile;
d) obligatia mediatorului de a pastra confidentialitatea si decizia partilor privind pastrarea confidentialitatii, dupa caz;
e) angajamentul partilor aflate în conflict de a respecta regulile aplicabile medierii;
f) obligatia partilor aflate în conflict de a achita onorariul cuvenit mediatorului si cheltuielile efectuate de acesta pe parcursul medierii în interesul partilor, precum si modalitatile de avansare si de plata a acestor sume, inclusiv în caz de renuntare la mediere sau de esuare a procedurii, precum si proportia care va fi suportata de catre parti, tinându-se cont, daca este cazul, de situatia lor sociala. Daca nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de catre parti în mod egal;
g) întelegerea partilor privind limba în care urmeaza sa se desfasoare medierea;
h) numarul de exemplare în care va fi redactat acordul în cazul în care acesta va fi în forma scrisa, corespunzator numarului partilor semnatare ale contractului de mediere;
i) obligatia partilor de a semna procesul-verbal întocmit de catre mediator, indiferent de modul în care se va încheia medierea.


De retinut